Jesenná zbierka
na charitu 2020
Podporiť

Pomáhajte s nami. Podporte online Jesennú zbierku pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu od 21. 11. do 29. 11. 2020. Aj vo farnosti môžete počas pandémie pomôcť ľuďom v núdzi.

Ako peniaze využijeme?

- na materiálnu, potravinovú a poradenskú pomoc vo farnostiach i v obciach
- na správu DSS a RS Samária
- v službe opatrovania a ošetrovania v domácnostiach
- v službe Požičiavania zdravotníckych pomôcok
- na chod Centra solidarity
- na projekt Pošli tašku
- na podporu dobrovoľníkov a farských charít

Našu činnosť financujeme z dotácií a grantov firiem, miest a obcí, Bratislavského samosprávneho kraja, ministerstiev, Európskej únie, podporu máme aj v Bratislavskej arcidiecéze. Dotácie nikdy nepokryjú celé náklady, ktoré vznikajú z poskytovania našich sociálnych služieb a projektov v arcidiecéze. Potrebujeme dary od fyzických a právnických osôb. Finančnou podporou nám pomáhate realizovať naše poslanie - stáť blízko pri človeku.

Výročná správa

Láska

Služba

Solidarita

Poslanie

Byť tam, kde chýba láska, byť po boku posledných.

Čo pre mňa znamená charita?

Charita je láska, ktorá slúži chorým, seniorom, núdznym; vydáva svedectvo o tejto službe; nikoho neodmieta; je solidárna; dáva príklad hodný nasledovania; chce byť blízko pri človeku.

Charita vo farnosti

“Ak nás kňaz alebo veriaci upozornia na človeka v núdzi vo svojej farnosti, vieme do farnosti poslať peniaze, napríklad na nákup liekov, aj zo zbierky na charitu.

Aktívne farnosti, farské charity, sa stávajú našimi ostrovčekmi pomoci, ktoré podporujeme. Zasielame im aj rôznu materiálnu pomoc, od oblečenia po školské pomôcky pre deti, spolu sa zapájame do osvetových aktivít charity.

Boris Hrdý

riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity

Váš dar - naša pomoc
Ďakujeme

Prispieť

Ozvite sa nám, ak chcete viac spoznať naše služby a spolupracovať, hľadáte dobrovoľnícku príležitosť alebo nás chcete podporovať.

Ďakujeme za vašu správu. Ozveme sa vám čo najskor.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Adresa

Krasinského 6
Bratislava 821 04

Sociálne siete

InstagramFacebook